Historie

Jarlsberg Luftsportssenter AS er en ideell organisasjon som koordinerer luftsportsaktivitetene på Jarlsberg Flyplass.

Flyplassen ble startet allerede i 1936 av Tønsberg Flyveklubb sammen med Tønsberg modellflyklubb. De leide et jorde av Wedel Jarlsberg og arrangerte i 1937 det første flystevnet på Jarlsberg. Flyplassen ble utvidet og opparbeidet av tyske soldater i august 1940, som en improvisert flyplass med falske installasjoner for å narre fiendtlige rekognoseringsfly. Helt på slutten av krigen ble Jarlsberg oppgradert til nødlandingsplass, og «Platzkommando Tönsberg» ble opprettet. Arbeidet på rullebanen ble utført av russiske krigsfanger. Etter krigen ble plassen tatt i bruk til regulær rutetrafikk, taxi- og skoleflyging På tidlig 60 tallet ble flyplassen kjøpt av Flypioner Thor Solberg. hans firma Thor Solberg Aviation AS, som fremdeles er eier av flyplassen. Flyplassen drives i dag av Jarlsberg Luftsportssenter as, med en langsiktig eksklusiv leiekontrakt med grunneier.

Jarlsberg har status som "flyplass til privat bruk" og drives av Jarlsberg Luftsportssenter, som er eiet av luftsportsklubbene på plassen.

Jarlsberg Luftsportssenter AS

Styret og nøkkelpersoner

VervNavnTelefon
Daglig LederRoger Heggelund476 18 781
StyrelederPål Jensen455 01 470
StyremedlemSvein Egil Pay900 58 191
StyremedlemMorten Bergmo906 09 698
StyremedlemRune Aune901 23 036
VaramedlemLeon Teien940 20 843
VaramedlemAudun Wik908 55 068
StyremedlemWilhelm Moen000 00 000
FlyplassjefBjørn Silber Schjøll Kristoffersen94 00 84 00